Onderwijs

Binnen Safe-by-Design worden mogelijke veiligheidsproblemen van onderzoek en innovatie op de korte en lange termijn geanalyseerd. Hierbij worden technische, ethische en sociale aspecten meegenomen. Deze benadering wordt steeds belangrijker in het nationale en Europese innovatiebeleid. Dat maakt het voor onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers waardevol om meer over Safe-by-Design te leren. Dit geldt niet alleen voor professionals, maar ook voor studenten.

Waarom is leren over Safe-by-Design essentieel?

Safe-by-Design wordt steeds belangrijker bij het behalen van overheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld de Green Deal. Iedereen kan Safe-by-Design vanuit zijn of haar eigen rol toepassen om veiligheid van nieuwe en bestaande innovaties te vergroten. Denk aan onderzoekers, ontwikkelaars, ontwerpers, ondernemers en innovatiemanagers. Het toepassen van Safe-by-Design is niet eenvoudig. Het vraagt inzicht in de complexiteit van de onderliggende uitdagingen. Maar ook kennis van de veiligheidsproblemen die opgelost moeten worden. En het moet helder zijn hoe iemand vanuit de eigen rol kan bijdragen aan het ontwerp van veiligere innovaties.

Onderwijsmaterialen Safe-by-Design

Het RIVM ontwikkelde verschillende onderwijsmaterialen over Safe-by-Design. Deze zijn los te gebruiken, maar ook binnen bestaande curricula. In onderstaand overzicht vindt u alle beschikbare materialen. De onderwijsmaterialen zijn ontworpen om de benodigde kennis, houding en vaardigheden voor Safe-by-Design te verkennen. Ze kunnen door docenten worden geïntegreerd in onderwijsprogramma’s of zelfstandig door studenten of professionals worden gebruikt.

Zo biedt de (Engelstalige) Safe-by-Design cursus via korte animaties, oefeningen en videocolleges een algemeen beeld van het achterliggende gedachtegoed. De Safe-by-Design Serious Game simuleert verschillende complexe dilemma’s tijdens een innovatieproces rondom bio- of nanotechnologie. Deze worden in een groepen bediscussieerd. De overige domein-specifieke materialen bieden dieper inzicht Safe-by-Design op het gebied van onder andere chemie, nanotechnologie of biotechnologie.

 

Samenwerking: van ontwikkeling tot implementatie

De ontwikkeling van Safe-by-Design onderwijsmateriaal is tot nu toe gericht op chemische stoffen, nanomaterialen, nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en engineering. Het RIVM werkt met verschillende universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten samen. Dit betreft zowel de ontwikkeling als implementatie van onderwijs rondom Safe-by-Design. Bij de TU Delft wordt jaarlijks een interdisciplinaire Safe-by-Design PhD cursus aangeboden, waar het RIVM gastspreker is. De Universiteit Twente ontwikkelde, met input van het RIVM, een Safe-by-Design roleplay oefening om de stakeholder dynamiek tijdens innovatieprocessen te simuleren. Deze is vrij beschikbaar. En de Fontys hogeschool Eindhoven heeft de Safe-by-Design serious game binnen het vak Applied Sustainability geïmplementeerd. Het RIVM denkt dus graag mee met het ontwikkelen of integreren van Safe-by-Design onderwijs!

 

Cookie-instellingen