Samenwerking

Voor het slagen van Safe-by-Design is samenwerken essentieel. Samenwerking tussen onderzoekers, om invulling te geven aan het interdisciplinaire karakter van het benodigde onderzoek en de bijbehorende kennisuitwisseling. Samenwerking tussen bedrijven en ketenpartners, om risico’s te voorkomen van ontwikkelfase tot hergebruik. Samenwerking tussen overheden, vanwege de verschillende wettelijke kaders, randvoorwaarden en verantwoordelijkheden. En natuurlijk samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven en overheden. Elke partij vanuit zijn eigen expertise, belang en verantwoordelijkheid.

Samenwerking ministerie IenW en RIVM

IenW heeft onder andere als taak de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen. Daarbij wil het ministerie graag het gedachtengoed van Safe-by-Design verder verkennen en de toepassing ervan stimuleren en faciliteren. Het RIVM ondersteunt en adviseert het ministerie. Samen werken we aan de verdere ontwikkeling en uitwerking van Safe-by-Design, zowel nationaal als internationaal.

Samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Ook in de samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen trekken ministerie en RIVM samen op. Het ministerie heeft met de Technische Universiteit Delft en Wageningen University & Research samenwerkingsafspraken gemaakt, zowel over onderwijs als over onderzoek voor de verdere invulling van Safe-by-Design. Het RIVM verzorgt aan het Debye Instituut (van de Universiteit Utrecht) en de Saxion Hogeschool onderwijsactiviteiten, waarbij studenten niet alleen kennismaken met Safe-by-Design, maar er ook echt mee aan de slag gaan.

Internationale samenwerking

In diverse Europese onderzoeksprojecten waaraan het ministerie van IenW en het RIVM deelnemen, werken we ook internationaal samen met partijen die vanuit hun eigen expertise invulling willen geven aan Safe-by-Design. Zoals bedrijven, onderzoeksinstituten, overheden en leden van de OESO.

Cookie-instellingen