Bedrijven

Bedrijven spelen een cruciale rol bij het realiseren van een schone en veilige leefomgeving. Het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten en processen voor ‘de markt’ gebeurt immers grotendeels in bedrijven. Daarom willen we met enkele bedrijven verkennen wat ze nu doen aan veiligheid, wat Safe-by-Design voor hen kan betekenen en hoe we hen kunnen helpen veilig en schoon te ontwerpen en produceren. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar ook bedrijfseconomische winst voor bedrijven en is goed voor het imago van het bedrijf.

Kansen voor bedrijven

Safe-by-Design biedt kansen voor bedrijven die willen ondernemen en innoveren zonder mens en milieuschade toe te brengen. De bestaande wettelijke kaders en risicobeoordelingsmethoden zijn voor sommige nieuwe ontwikkelingen niet toereikend en ook niet snel genoeg toereikend te maken. Dan kan Safe-by-Design uitkomst bieden. Maar ook als een bedrijf snel meer inzicht wil in de veiligheid van zijn product en niet pas na veel investeringen. Met Safe-by-Design geven producenten vorm aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat biedt uit zowel moreel als economisch oogpunt voordelen.

De voordelen van Safe-by-Design voor bedrijven

Bedrijven die inzetten op Safe-by-Design horen bij de koplopers op het gebied van duurzame en circulaire bedrijfsvorming. Ze zijn innovatief en hebben profijt van het uitwisselen van kennis en ervaring: onderling, in de keten en met de overheid. Door in een vroeg stadium te kiezen voor stoffen, materialen en processen die veilig zijn voor mens en milieu, is de kans kleiner dat in een later stadium problemen ontstaan. Daarmee voorkomen bedrijven mogelijke aansprakelijkheid voor schade en herstel, met alle (financiële) gevolgen van dien…

Samen ontwikkelen

Safe-by-Design vraagt een nieuwe benadering, een cultuurverandering en een andere mindset van bedrijven. Het is dan ook niet aan de overheid alleen om dit verder te ontwikkelen. Daarom willen we met enkele bedrijven verkennen wat Safe-by-Design kan betekenen voor bedrijven. Wat moet het inhouden? Wat zijn de voordelen? Wat voor hulp hebben bedrijven nodig? Hoe krijgen we Safe-by-Design bij ze op de agenda? Ook willen we graag dat bedrijven kennis maken met Safe-by-Design en onderling hun ervaringen daarmee uitwisselen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Doe mee!

Wij zoeken koploperbedrijven om mee samen te werken en Safe-by-Design gezamenlijk verder te ontwikkelen. Toonaangevende bedrijven die technologie en innovatie hoog in het vaandel hebben staan en (willen) werken aan Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.  Bedrijven die misschien al zelf met Safe-by-Design aan de slag zijn. Ben jij zo’n koploper of wil je weten wat Safe-by-Design voor jouw bedrijf kan betekenen? Meld je dan aan!


Doelen en activiteiten

De overheid wil dat Safe-by-Design op termijn de standaard wordt voor de ontwikkeling van nieuwe stoffen, materialen, processen en producten, zodat milieurisico’s in de toekomst voorkomen worden. Dat gaat niet vanzelf.  Bedrijven moeten ervan weten, het willen en het in praktijk kunnen brengen. Het is dus belangrijk bedrijven te informeren, helder te krijgen wat bedrijven als stimulans ervaren en wat bedrijven nodig hebben om met Safe-by-Design aan de slag te gaan.  Daarom willen we met bedrijven in gesprek gaan, om ook hun kant van het verhaal te horen.

Meer informatie

Lees meer voor bedrijven op: Documenten voor Bedrijven

Cookie-instellingen