Biotechnologie

Biotechnologie maakt gebruik van dieren, planten, bacteriën of andere levende wezens voor de ontwikkeling van medicijnen, voedsel of nieuwe stoffen zoals bioplastics en duurzame biobrandstoffen. Toepassingen met biotechnologie zijn alleen toegestaan als ze geen risico voor mens en milieu opleveren. Ook ethische bezwaren worden meegewogen. Je hebt er bovendien een vergunning voor nodig. De veiligheid is dus gewaarborgd.  Steeds vaker wordt biotechnologie echter gecombineerd met andere technologieën, zoals nanotechnologie. Wat dit voor de veiligheid betekent, is meestal nog onbekend. Juist daarom is het belangrijk om al in de ontwikkelfase te kiezen voor opties die veilig zijn voor mens en milieu: Safe-by-Design.

Veiligheid als integraal thema

De ontwikkeling van de biotechnologie is in een stroomversnelling beland. Dat bleek onder meer uit de ‘Trendanalyse Biotechnologie 2016 ‘Regelgeving Ontregeld’. De overheid vindt dat er ruimte moet zijn om de kansen van deze ontwikkelingen te benutten, mits veiligheid daarbij als integraal thema wordt meegenomen. Nieuwe biotechnologische ontwikkelingen kunnen immers gepaard gaan met nieuwe typen risico’s.

In het licht van de modernisering van het biotechnologiebeleid is onder meer het onderzoeksprogramma ‘Biotechnologie en Veiligheid’ van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (UW) geïnitieerd en gefinancierd. Ook in verschillende andere projecten speelt Safe-by-Design een belangrijke rol. Zo willen we met inzet van het RIVM via de OESO verkennen hoe Safe-by-Design kan bijdragen aan veilige nieuwe technologische ontwikkelingen met biotechnologie.

Voorbeeld SafeChassis: nieuwe veiligere micro-organismen (zie 'over Safe-by-Design')

Het project SafeChassis van Wageningen University & Research past Safe-by-Design toe bij synthetische biologie: een tak van de moderne biotechnologie waarbij micro-organismen drastisch kunnen worden herontworpen. Bij SafeChassis werken de onderzoekers aan het aanpassen van de bacterie Pseudonomas putida om dit organisme verschillende producten te laten maken, van biobrandstoffen tot farmaceutica. Mogelijke veiligheidsrisico’s worden voorkomen door dit organisme zo te herontwerpen dat het alleen kan overleven onder bepaalde gecontroleerde omstandigheden.

Meer informatie

Lees meer over biotechnologie op: Documenten voor Biotechnologie


Cookie-instellingen