NanoReg2: SbD casussen in de industrie

Tijdens het NanoReg2 project is er bij een zestal bedrijven in de nanotechnologie gekeken hoe zij Safe-by-Design toepaste. De casussen zijn uitgebreid beschreven in een brochure. Drie van deze casussen zijn verder uitgewerkt als onderwijs materiaal. Elke casus bevat een infographic met een (gesimplificeerde) samenvatting van de casus en onderwijs materiaal. Het onderwijs materiaal is bedoeld voor zowel studenten als professionals ter introductie op de Safe-by-Design aanpak en om te leren over verantwoordelijkheden rond de ontwikkeling van nanomaterialen die veilig zijn gedurende alle levensfasen van een product. 

Avanzare produceert grafeen en heeft Safe-by-Design toegepast om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. In de infographic wordt één maatregel uitgelicht die ze daartoe genomen hebben. Voor de volledige aanpak; zie de brochure. 

 Onderwijsmateriaal
 
 

 

NANOGAP produceert zilver nanovezels en heeft Safe-by-Design toegepast om minder afval te produceren en daarmee het milieu minder te belasten. Dit is afgebeeld in de infographic. Voor de volledige aanpak; zie de brochure. 

 Onderwijsmateriaal
 

 

 

HiQ-Nano produceert fluorescerende kwantum nanodots en heeft Safe-by-Design toegepast om de veiligheid voor mensen te verbeteren. De infographic geeft weer hoe twee verschillende productie processen tegen elkaar afgewogen werden. Voor de volledige aanpak; zie de brochure. 

 Onderwijsmateriaal
 
 

 

Cookie-instellingen