Safe-by-Design Cursus

Wil jij over Safe-by-Design leren of geef je les over dit onderwerp? De onderwijsmaterialen op deze pagina behandelen drie relevante thema’s voor Safe-by-Design. Het eerste thema gaat in op de onderliggende uitdaging van Safe-by-Design. In het tweede thema reflecteren we op jouw rol binnen het innovatiesysteem. Het laatste thema bespreekt het verschil tussen  drie soorten veiligheidsproblemen die binnen Safe-by-Design elk op hun eigen manier om aandacht vragen. 

Elk thema bestaat uit een animatie, videocollege en een set met oefeningen. Bekijk de animaties, videocolleges en/of oefeningen, bespreek ze met medestudenten, docenten en onderzoekers, of integreer ze in een bredere leeromgeving. Ze zijn breed toepasbaar, dus gebruik ze op de manier die voor jou het beste werkt! De opdrachten zijn enkel in het Engels beschikbaar, de colleges en animaties zijn Nederlands ondertiteld.

 

Onderwijsmaterialen

Let op: De video's kunnen in volledig scherm bekeken worden door op het vierkantje rechtsonderin te klikken (het tweede symbooltje van rechts)!

 

Thema 1: Verken de uitdagingen achter Safe-by-Design

Animatie: 

College: 

 

 


 
Thema 2: Verken jouw positie in het grotere systeem van veiligheid

Animatie: 

College: 

 

 


 
Thema 3: Verken veiligheid, onzekerheid & ontwerp

Animatie: 

College: 

 

 

 

Toelichting op de materialen

De animaties leggen kort en krachtig uit wat Safe-by-Design inhoudt en introduceren enkele kernuitdagingen. Je kunt de animaties op verschillende manieren gebruiken.

  1. Een korte introductie voor elk thema.
  2. Als startpunt voor groepsdiscussie. Hiervoor worden er vragen gesteld aan het einde van de animatie.
  3. Input voor een  ‘close-reading’ oefening. Hierbij worden de verschillende elementen van de animaties en voice-over in detail geanalyseerd. Zo kun je de onderliggende argumentatie scherp krijgen.

De oefeningen zijn bedoeld om de achtergrond, houding en vaardigheden te verkennen die nodig zijn om Safe-by-Design toe te passen in de echte wereld. De oefeningen zijn ontwikkeld met een groepsopzet in gedachten. In de meeste gevallen kunnen ze ook individueel uitgevoerd worden. De laatste oefeningen van elke module sluiten op elkaar aan. Worden ze opeenvolgend gedaan? Dan bieden ze een manier om vanuit je eigen onderzoeksveld te kijken naar de mogelijke toekomstige veiligheidsvraagstukken.

De videocolleges bieden een kort overzicht van relevante wetenschappelijke concepten en theorieën achter Safe-by-Design.  De colleges geven korte introducties van die ideeën bedoeld als basis voor verdere studie. Bijvoorbeeld om de uitdagingen achter en aspecten van Safe-by-Design te beschrijven en verder uit te werken.

Hoe kun je de materialen gebruiken?

De materialen zijn zowel geschikt voor individueel gebruik, of in een groep. Bovendien kun je ze op verschillende manieren gebruiken.  Kies vooral die elementen die het meest relevant of passend zijn voor jou situatie. Gebruik één of meerdere animaties als discussiestarter tijdens een college, selecteer enkele oefeningen om binnen een werkgroep uit te werken, of begin bij de videocolleges om het begrip van relevante concepten en theorieën te vergroten. Elke combinatie van de materialen is mogelijk om je horizon  te verbreden en het begrip van Safe-by-Design te vergroten.

Kennismaking met Safe-by-Design

De materialen kunnen gebruikt worden bij of als onderdeel van bachelor, master, PhD  en professioneel onderwijs rondom deze onderwerpen.  De materialen zijn bedoeld als een kennismaking met Safe-by-Design en bieden een startpunt voor verdieping. Voor een dieper begrip over concepten en vooral toepassing is integratie binnen een bredere cursus of opleiding, of proactieve zelfstudie, aan te raden.

Brug tussen verschillende aandachtsgebieden

Als ontwerpstrategie slaat Safe-by-Design een brug tussen veiligheid en het technisch ontwerp enerzijds en veiligheid en maatschappelijke verantwoorde innovatie anderzijds. Daarom past Safe-by-Design binnen onderwijs en onderzoek met verschillende aandachtsgebieden. Denk aan veiligheid en het technisch ontwerp van materialen en producten. Of de uitdagingen rondom veiligheid en maatschappelijke inbedding van technologie.

Cookie-instellingen